Advies betreffende de uitvoering van het nieuwe convergentieprogramma in 1997.

Dit advies is toegespitst op een evaluatie van de uitvoering in de periode 1993-1997 van de budgettaire convergentie van de gezamenlijke Belgische overheden, voornamelijk in de loop van de drie voorbije jaren, en in het bijzonder in 1997, dat een referentiejaar is met het oog op de selectie, in mei 1998, van de landen die zullen deelnemen aan de derde fase van de EMU.

De hier besproken gegevens zijn, wat het jaar 1997 betreft, afkomstig van quasi officiële ramingen en komen, wat de jaren 1992 tot 1996 betreft uit de nationale rekeningen van 1996.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum