Advies betreffende de schommelingen van de verdeelsleutel van het aan de gewesten toegewezen gedeelte van de personenbelasting.

In een brief gedateerd op 11 februari 2009 nodigde de Minister van Financiën de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën uit om "de evolutie van de aandelen van de gewesten in de ontvangsten van de personenbelasting te bestuderen en om de elementen te belichten die toelaten om de recentste tendensen te verklaren". Dit verzoek vloeide voort uit vragen die vertegenwoordigers van de gewesten destijds hadden gesteld op een vergadering van de Interministeriële Conferentie van Financiën en Begroting.

De Afdeling was begin 2009 echter bezig met de voorbereiding van haar advies over het "Belastingbeleid en het leefmilieu". Deze werkzaamheden werden in september 2009 afgerond. Daarna heeft de Afdeling haar jaarlijks rapport over de "doorstortingen van fiscale ontvangsten van de federale overheid naar de lokale overheden" voorbereid en overgemaakt. Pas begin 2010 kon zij zich buigen over het verzoek van de Minister, dat ondertussen weliswaar wat aan actualiteit had ingeboet.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum