Advies betreffende de overheidsinterventie op de arbeidsmarkt : financiële en fiscale aspecten.

Dit Advies beoogt niet de gehele problematiek van de arbeidsmarkt te behandelen zoals door de OESO werd gepoogd in haar studie over de werkgelegenheid, waarvan de synthese ("Faits, analyse, stratégies") onlangs werd gepubliceerd.

Het heeft daarentegen de bedoeling op een grondiger wijze en in vergelijking met onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland) twee hoogst gewichtige en thans bijzonder omstreden vormen van overheidsinterventie op de arbeidsmarkt te onderzoeken :

- de vergoeding, zowel onrechtstreeks als rechtstreeks van de werkloosheid ;

- de verplichte fiscale en parafiscale heffingen die respectievelijk op de produktiefactoren arbeid en kapitaal drukken.