Advies betreffende de langdurige werkloosheid en het stelsel van werkloosheidsvergoedingen - Karakteristieken en mogelijke oorzaken van de langdurige werkloosheid in België.

Dit document is de analytische basis die tot richtsnoer dient voor het "Advies van de Hoge Raad van Financiën betreffende de langdurige werkloosheid en het stelsel van werkloosheidsvergoedingen".

Het omvat twee delen. In het eerste, beschrijvende deel, tracht men de realiteit van de langdurige werkloosheid te omschrijven : door de evaluatie van de omvang ervan, rekening houdend met de verschillende statistische problemen die dit met zich meebrengt, en door een overzicht te geven van de voornaamste karakteristieken ervan.

Het tweede deel is meer analytisch.

De Minister van Financiën heeft de Raad gevraagd meer in het bijzonder de eventuele verbanden te onderzoeken tussen de financiële karakteristieken van het stelsel van de werkloosheidsvergoedingen en de "viscositeit" ervan. Dat probleem wordt in eerste instantie op de meest directe wijze behandeld. Aldus wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld de parameters van de "vrijgevigheid" van het werkloosheidsstelsel (niveau van de vergoedingen, duur, ... enz.).