Advies betreffende de economische en financiële gevolgen van een beleid van geleidelijke vermindering van de verhouding overheidsschuld/BNP.

In een brief gedateerd 18 september 1995 en gericht aan de Heer V. VAN ROMPUY, Vice-Voorzitter van de Raad, vraagt de Minister van Financiën aan de Raad de "economische en financiële gevolgen van een beleid van geleidelijke vermindering van de verhouding overheidsschuld/BNP te onderzoeken.

Dit Advies is het antwoord op zijn verzoek.

Het onderzoek van de Raad betreffende dit onderwerp werd ondernomen met inachtneming van het scenario van geleidelijke afbouw van de schuld zoals voorgesteld door de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid".