Advies betreffende de definitieve responsabiliseringsbijdrage 1995 en 1996.

Met zijn brief van 16 september, vraagt de Heer Colla, Minister van Pensioenen de Afdeling om advies m.b.t. de definitieve responsabiliseringsbijdrage voor 1995 en 1996.

Bedoelde responsabiliseringsbijdrage werd ingesteld door de bijzondere wet van 27 april 1994 (BS 25.05.1994). 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum