Advies betreffende de creatie van een markt voor bepaalde warrants.

In een aan de Voorzitter van de afdeling "Financiële instellingen en markten" gerichte brief van 9 maart 1993, heeft de Heer MAYSTADT, Minister van Financiën, gevraagd een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten. 

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum