Advies betreffende de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties en de secundaire markt van schatkistcertificaten.

In een aan de Voorzitter van de Afdeling gerichte brief van 23 oktober 1991 heeft de Heer Minister van Financiën Ph. Maystadt de Afdeling gevraagd een dringend advies uit te brengen over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1991 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs.

De Afdeling herinnert eraan dat zij op 1 oktober 1990 een gunstig advies heeft gegeven over de oprichting van Belfox in haar "Advies van de Afdeling Financiële Instellingen en Markten betreffende de creatie van een Belgische optie- en futuresmarkt". Ze stelt vast dat het ontwerp tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1991 het voorgaand advies van de Afdeling niet opnieuw in vraag stelt. Zij brengt dan ook een gunstig advies uit over het voorgelegde ontwerp.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum