Advies 'Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015'.

Dit Advies kadert in het voorbereidend werk voor het volgende Stabiliteitsprogramma (2012‐2015), dat moet ingediend worden in april 2012 bij de Europese autoriteiten.

Het Advies is als volgt samengesteld:

Het eerste deel is gewijd aan de beschrijving van de mogelijke gevolgen van de nieuwe Europese procedure voor het begrotingstoezicht voor de Belgische overheidsfinanciën en in het bijzonder voor de opdrachten van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid”.

In het tweede deel worden de begrotingssaldi voor de periode 2009‐2012 kort geëvalueerd, met een vergelijking ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma 2011‐2014 en een analyse van de structurele evoluties ten opzichte van de Europese aanbevelingen.
Vervolgens wordt het begrotingstraject op middellange termijn van de overheid onderzocht, met het oog op de verbintenissen die België in het kader van het volgende Stabiliteitsprogramma 2012‐2015 moet aangaan.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum