Advies 'Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2019-2022'.

Dit Advies van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2019-2022 dat eind april 2019 moet worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

Het Advies is in overeenstemming met de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 door enerzijds aanbevelingen te formuleren over de begrotingsdoelstellingen voor de Gezamenlijke Overheid en anderzijds over de verdeling van deze doelstellingen over de verschillende overheidsniveaus.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum