Advies 'Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2016-2019'.

Dit Advies van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2016-2019 dat eind april 2016 moet worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

Onderhavig Advies is tevens in overeenstemming met de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 door enerzijds aanbevelingen te formuleren over de begrotingsdoelstellingen voor de Gezamenlijke Overheid voor de periode 2016-2019 en anderzijds over de verdeling van deze doelstellingen, in nominale en structurele termen, over de verschillende overheidsniveaus.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum