Advies 'Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2015-2018'.

Dit Advies van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” kadert in de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2015‐2018, dat in april 2015 zal ingediend worden bij de Europese Commissie.

Het is opgesteld in overeenstemming met de opdracht die is toevertrouwd aan de Afdeling door het Samenwerkingsakkoord van december 2013, om aanbevelingen te formuleren over de begrotingsdoelstelling van de Gezamenlijke Overheid en de verdeling ervan in nominale en structurele termen over de verschillende overheidsniveaus.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum