Advies 'Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2014-2017'.

Dit Advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid kadert in de voorbereiding van het volgende Stabiliteitsprogramma 2014‐2017 dat eind april 2014 zal overgemaakt worden aan de Europese Commissie.

Het is opgesteld conform de opdracht die door het nieuwe Samenwerkingsakkoord van december 2013 aan de Afdeling toevertrouwd is, om aanbevelingen te formuleren inzake de begrotingsdoelstelling van de Gezamenlijke Overheid en zijn verdeling over de verschillende overheidsniveaus, in het kader van de bijwerking van het Stabiliteitsprogramma.

Deze doelstellingen moeten zowel in nominale als in structurele termen bepaald worden. Bij het opstellen van het begrotingstraject 2014‐2017 heeft de Afdeling zich gebaseerd op de Economische Vooruitzichten 2014‐2019 van het Federaal Planbureau, die vertrekken van de op 10 maart 2014 beschikbare informatie.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum