Advies 'Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2013-2016'.

Dit Advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid kadert in de voorbereiding van het volgende Stabiliteitsprogramma 2013-2016 dat eind april 2013 zal overgemaakt worden aan de Europese Commissie.

Met het oog op dit Stabiliteitsprogramma kreeg de Afdeling van de federale regering de opdracht om voor de Gezamenlijke Overheid een begrotingstraject 2013-2016 aan te bevelen, en om de criteria te preciseren die de bijdrage van Entiteit II tot de globale budgettaire saneringsinspanning kunnen bepalen.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum