Advies 'Analyse van de recente budgettaire evoluties'

De realisaties in dit Advies zijn gebaseerd op de (voorlopige) overheidsrekeningen 2020 zoals die op 20 april 2021 door het INR gepubliceerd zijn. Dit zijn de rekeningen die opgesteld zijn conform de methodologie van het Europees Stelsel van Nationale en Regionale Rekeningen 2010 (ESR 2010).

Traditioneel heeft de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” van de Hoge Raad van Financiën (HRF) in haar adviezen steeds een aantal boekhoudkundige correcties toegepast op de ESR-realisaties uit de Nationale Rekeningen (NR) om de budgettaire realiteit beter te benaderen en omwille van de eenvormigheid en de continuïteit in de tijdreeksen.

In het Advies van juli 2020 werd de vraag gesteld of deze werkwijze in de toekomst behouden moet blijven of dat er eerder gebruik gemaakt moet worden van de pure concepten uit de nationale rekeningen met het oog op internationale benchmarking.

Omdat internationale vergelijking steeds belangrijker wordt, heeft de Afdeling ervoor gekozen om met ingang van dit Advies over te stappen naar de zuivere ESR-concepten.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum