Advies 'Analyse van de recente budgettaire evoluties'.

In dit advies van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën (hierna: de Afdeling) worden de recente budgettaire evoluties besproken. De Afdeling kadert de begrotingsrealisaties 2019 binnen een middellang termijnperspectief (deel 1 van het Advies) en toetst deze aan de bestaande begrotingsregels (deel 2 van het Advies).

Tot slot wordt er kort vooruitgeblikt naar 2020-2021 en worden de aandachtspunten voor het toekomstige beleid aangehaald (deel 3 van het Advies).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum