Advies 'Analyse van de recente budgettaire evoluties'.

In dit advies van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën (hierna: de Afdeling) worden de recente budgettaire evoluties besproken. Vooraleer in te gaan op de voor 2018 opgetekende begrotingsresultaten, wenst de Afdeling een aantal vaststellingen te doen met betrekking tot het belang van begrotingscoördinatie en de vooruitzichten voor de begrotingsjaren 2019 en 2020 (deel 1 van het Advies).

Daarna worden de begrotingsrealisaties 2018 gekaderd binnen een middellang termijnperspectief (deel 2 van het Advies) en getoetst aan de bestaande begrotingsregels (deel 3 van het Advies).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum