Advies 'Analyse van de recente budgettaire evoluties'.

In dit advies van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën worden de recente budgettaire evoluties besproken. Vooraleer in te gaan op de voor 2017 opgetekende begrotingsresultaten, wenst de Afdeling een aantal vaststellingen te doen met betrekking tot het belang van begrotingscoördinatie en het lopende begrotingsjaar 2018 (deel 1 van het Advies).

Daarna worden de begrotingsrealisaties 2017 gekaderd binnen een middellang termijnperspectief (deel 2 van het Advies) en getoetst aan de bestaande begrotingsregels (deel 3 van het Advies).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum