Advies aangaande de wenselijkheid van de afschaffing van de investeringsaftrek en van de daarmee eventueel samengaande vermindering van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Ter gelegenheid van de installatie van de Hoge Raad van Financiën heeft de Heer Minister van Financiën aan de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaiiteit" gevraagd de wenselijkheid te onderzoeken van de afschaffing van de investeringsaftrek en - met het oog op een budgettair neutrale operatie - van een daarmee samengaande evenwaardige vermindering van het tarief van de vennootschapsbelasting.

De Afdeling wou deze vraag behandelen samen met de andere vragen die de Minister bij diezelfde gelegenheid heeft gesteld, om zodoende voorrang te verlenen aan een globale benadering, de enige die toelaat volledig rekening te houden met de strukturele aspecten van de vennootschapsbelasting (Ven. B.). 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum