Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen

De Commissie heeft als opdracht het opstellen van verslagen en adviezen rond de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België onder meer om de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Financiën en de Minister bevoegd voor Begroting bij te staan bij het uitwerken van het beleid inzake overheidsinvesteringen (Koninklijk besluit van 16 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën, Belgisch Staatsblad 13 maart 2023).

Samenstelling Commissie: KB van 24 mei 2023 houdende benoeming van de leden van de Studiecommissie voor overheidsinvestering (Belgisch Staatsblad 03 juli 2023).

Voorzitter

Baudouin REGOUT

Leden

Estelle CEULEMANS
Koen DEVOLDERE
Martine DRUANT
Gina GENTIL
Tim HERMANS
Axel LEGAY
Vincent VANSTEENBERGHE

Secretariaat

info.fedinvest@hrfcsf.be