Studiecommissie voor de Vergrijzing

Door de wet "tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds" werd binnen de Hoge Raad van Financiën een "Studiecommissie voor de Vergrijzing" opgericht. (Wet van 5 september 2001, Belgisch Staatsblad van 14 september 2001).

  • De Studiecommissie voor de vergrijzing werd belast met het opstellen van een jaarlijks verslag, waarin de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing worden onderzocht.
  • Dit verslag bevat in het bijzonder een raming van de financiële gevolgen op het vlak van de diverse wettelijke pensioenstelsels, de stelsels van de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen die verbonden zijn aan de demografische evolutie.
  • De Studiecommissie voor de vergrijzing kan, op eigen initiatief of op verzoek van de regering, tevens onderzoek verrichten naar specifieke aangelegenheden in verband met de vergrijzing.

Samenstelling Studiecommissie: KB van 11 december 2023 houdende benoeming van bijkomende leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 20 december 2023).

Wet van 8 december 2023 houdende de uitbreiding van het aantal leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing (Belgisch Staatsblad 20 december 2023).

KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).

Voorzitter

Greet T'JONCK

Vice-Voorzitter

Baudouin REGOUT

Leden

Gert DE SMET
Christelle LEBEAU
Steven VANACKERE
Evelien VANALME
Maruja VAN BAELEN
Saskia WEEMAES
Jacqueline WEERTS

Secretariaat

info.ageing@hrfcsf.be