De Hoge Raad van Financiën

Wie wij zijn en wat wij doen?

De leden van de Hoge Raad van Financiën zijn deskundigen van hoog niveau.

Taken

De leden van de Hoge Raad:

 • analyseren en bestuderen fundamentele problemen van budgettaire, financiële en fiscale aard;
 • en stellen wenselijke aanpassingen en hervormingen voor.

Zij kunnen zowel op eigen initiatief als op vraag van de Minister van Financiën en/of de Minister van Begroting optreden.

Organisatie: twee permanente afdelingen en TWee studiecommissieS

De Hoge Raad van Financiën telt twee permanente afdelingen, een studiecommissie voor de vergrijzing en een studiecommissie voor overheidsinvesteringen (KB van 16 februari 2023 tot wijziging van het KB van 23 mei 2018).

 1. Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"
 2. Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"
 3. Studiecommissie voor de Vergrijzing
 4. Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen

Samenstelling HOGE RAAD VAN FINANCIEN (DECEMBER 2023)

RAAD

Voorzitter

Vincent VAN PETEGHEM,
Minister van Financiën

 

Vice-voorzitter

Greet T'JONCK,
Voorzitter Studiecommissie voor de vergrijzing

FINANCIERINGS-
BEHOEFTEN

Voorzitter

Pierre WUNSCH

Leden

Koen ALGOED
Selien DE SCHRYDER
Dirk DE SMEDT
Gert DE SMET
Kim EVANGELISTA
Julie FISZMAN
Axel MILLER
Gérard SERVAIS
Carine SMOLDERS
Steven VANACKERE
Magali VERDONCK
Sébastien YERNA

Secretariaat

info.fin@hrfcsf.be

FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT

Voorzitter

Wim COUMANS

Leden

Caroline CLEPPERT
Kaltoum GHERDAOUI
Tim HERMANS
Tom JANSEN
Herman MATTHIJS
Matthieu POSSOZ
Christophe QUINTARD
Baudouin REGOUT
Edoardo TRAVERSA
Toon VANHEUKELOM
Jan VERHOEYE

Secretariaat

info.fisc@hrfcsf.be

Studiecommissie voor de Vergrijzing

Voorzitter

Greet T'JONCK

Vice-voorzitter

Baudouin REGOUT

Leden

Gert DE SMET
Christelle LEBEAU
Steven VANACKERE
Evelien VANALME
Maruja VAN BAELEN
Saskia WEEMAES
Jacqueline WEERTS

Secretariaat

info.ageing@hrfcsf.be

Studiecommissie voor Overheids-
investeringen

Voorzitter

Baudouin REGOUT

Leden

Estelle CEULEMANS
Koen DEVOLDERE
Martine DRUANT
Gina GENTIL
Tim HERMANS
Axel LEGAY
Vincent VANSTEENBERGHE

Secretariaat

info.fedinvest@hrfcsf.be

 

Recentste besluiten

 • KB van 11 december 2023 houdende benoeming van bijkomende leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 20 december 2023).
 • Wet van 8 december 2023 houdende de uitbreiding van het aantal leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing (Belgisch Staatsblad 20 december 2023).
 • KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de leden van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).
 • KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).
 • KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de leden van de Afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit en de leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023)
 • KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de voorzitter van de Afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).
 • KB van 25 juni 2023 houdende benoeming van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën (Belgisch Staatsblad 30 juni 2023).
 • KB van 16 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën: BS 13 maart 2023.
 • KB van 3 februari 2023 betreffende de rechtstoestand van de ambtenaren ter beschikking gesteld van het secretariaat van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën: BS 9 maart 2023.
 • KB van 31 juli 2020 houdende vervanging van drie leden van de Studiecommissie voor de Vergrijzing: BS 5 augustus 2020.
 • KB van 20 juli 2020 houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën: BS 5 augustus 2020.
 • KB van 7 april 2019 houdende vervanging van de voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën: BS 19 april 2019.
 • KB van 7 april 2019 houdende vervanging van een lid van de Afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën: BS 19 april 2019.
 • KB van 2 december 2018 houdende vervanging van een lid van de Hoge Raad van Financiën: BS 10 december 2018.
 • KB van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën: BS 31 mei 2018.
 • KB van 17 december 2017 houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën: BS 22 januari 2018.
 • KB van 9 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën. — Erratum: BS 17 november 2017.
 • MB van 11 oktober 2017 houdende opheffing van het ministerieel besluit van 28 maart 2012 tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling ″Fiscaliteit en Parafiscaliteit″ van dezelfde Raad: BS 17 oktober 2017.
 • KB van 9 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad van Financiën: BS 17 oktober 2017.
 • KB van 9 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing: BS 17 oktober 2017.
 • KB van 26 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën: BS 12 februari 2016.

Bondige geschiedenis van de Hoge Raad

Voor de recente geschiedenis verwijzen we naar het Verslag aan de Koning naar aanleiding van het KB van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën.

Publicatie van het jaarlijks verslag over de activiteiten van de Hoge Raad van Financiën in het Belgisch Staatsblad
Jaar Belgisch Staatsblad van Jaar Belgisch Staatsblad van
1969 24.03.1970 1989 21.07.1990
1970 11.09.1971 1990 06.04.1991
1971 21.06.1972 1991 25.01.1992
1972 27.07.1973 1992 23.02.1993
1973 17.09.1974 1993 18.03.1994
1974 30.07.1975 1994 08.02.1995
1975 11.06.1976 1995 24.02.1996
1976 22.09.1977 1996 17.07.1997
1977 01.04.1978 1997 03.03.1998
1978 01.10.1979 1998 05.05.1999
1979 10.04.1980 1999 10.03.2000
1980 09.04.1981 2000 31.05.2001
1981 01.05.1982 2001 15.02.2002 (Ed. 2)
1982 06.04.1983 2002 30.05.2003 (Ed. 2)
1983 14.03.1984 2003 12.03.2004
1984 16.05.1985 2004 08.04.2005 (Ed. 2)
1985 18.04.1986 2005 27.12.2006 (Ed. 2)
1986 12.05.1987 2006 21.02.2007 (Ed. 2)
1987 05.03.1988 2007 26.01.2009 (Ed. 2)
1988 21.02.1989    

Institutionele geschiedenis van de Hoge Raad

U kan hier de volgende documenten downloaden als PDF-bestanden:

Academische zitting 75 jaar Hoge Raad van Financiën (Brussel, 22 maart 2011)

Op 22 maart 2011 werd naar aanleiding van 75 jaar Hoge Raad van Financiën een academische zitting georganiseerd. Onder andere volgende bijdragen werden toen naar voor gebracht:

Rudi VANDER VENNET 75 jaar Hoge Raad van Financiën
Bernard JURION Quelques réflexions sur l’évolution du rôle économique de l’impôt
Guy QUADEN La problématique du vieillissement et le rôle économique de l'impôt
Luc COENE De rol van de afdeling “Financieringsbehoeften van de Overheid”
in het licht van de budgettaire uitdagingen
Paul VAN ROMPUY Commentaar bij de uiteenzetting van Luc Coene
Didier REYNDERS 75 ans du Conseil supérieur des Finances - Discours de clôture